Skip to content

אודות

הסיפור של FILEUP התחיל באתגר של משרד רו”ח זיו שיפר ושות לאסוף מסמכים מלקוחות אשר נמצאים בכל חלקי הארץ.
רו”ח יורם שיפר העומד בראש המשרד תיכנן מערכת ורסטילית המתאימה למגוון תעשיות שיוכלו לייעל את תהליך קבלת המסמכים מלקוחות, כדוגמת תחומי הנדל”ן, הביטוח, עורכי דין, רכב, יועצים ועוד.

מערכת FILEUP אשר התפתחה רבות, מאפשרת לארגונים ועסקים לייעל פלאים את תהליכי קבלת המסמכים השונים מלקוחותיהם. כידוע, איסוף מסמכים הוא “עקב אכילס” בארגונים רבים. באמצעות FILEUP יכול כל אירגון לקבל מסמכים וקבצים מלקוחות תוך כדי תהליכים שונים ומגוונים. הלקוחות יכולים לסרוק/לצלם את המסמכים בקלות ולעלות אותם למערכת דרך קישור אשר נשלח אליהם מתוך המערכת, המסמכים יגיעו ישירות לאיש הרלוונטי בארגון המטפל בלקוח/בפרויקט כולל אפשרות להחתמת הלקוח תוך כדי התהליך.

המערכת מכילה מגוון פיצ’רים לייעול התהליך, כולל ממשק ניהול ידידותי דרכו ניתן להגדיר מי מעובדי הארגון יוכלו לקבל את המסמכים להמשך טיפול. במקביל, כל עובד יוכל להעביר את המסמכים הלאה לעובדים אחרים. בנוסף, כל המסמכים נגישים ומתועדים במערכת אחת חכמה, כך שאף מסמך לא נופל בין הכיסאות ומטופל במהירות האפשרית.

FILEUP תורמת רבות לסביבת עבודה אפקטיבית ולשיפור השירות ללקוחות והיא מתאמת לסלולר.

לדוגמה – משרד רואי חשבון

  • הלקוחות יכולים להעביר את מסמכי הנהלת החשבונות ישירות אל מנהל החשבונות שלהם.
  • ניתן לאפיין סוגי מסמכים שונים להעלאה על פי רשימה מובנית מראש כך שהלקוחות יעלו את המסמכים לפי רשימה שהוכנה מראש.
  • במידה והלקוח מעביר מסמכים לדוח השנתי – הוא רואה את רשימת המסמכים הנדרשים לצורך עריכת הדוח ומעלה את המסמכים על פי רשימת התיוג שהוא רואה בעת ההעלאה.
  • ניתן להכין רשימות תיוג בכל נושא ולהתאים את המערכת לכל חברה אשר מקבלת מסמכים מלקוחותיה בכל תחום.
  • המערכת בנויה כך שיש אדמיניסטרטור אחד, מתחתיו קיימת היררכיית עובדים ומתחתם לקוחות.
  • ניתן לשייך לקוחות לעובד אחד או יותר.
  • המערכת מותאמת לסלולר.
Skip to content